top of page

Energibesparelsen

Statens Energisparekrav bortfalder med udgangen af 2020. Skulle den blive erstattet af et lignende initiativ er vi i besiddelse af en beregningsmodel samt den tilhørende dokumentation, der sætter os i stand til at levere en energiberegning for den enkelte brønd.

 

Vi har fået et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma Adding Engineering til at lave beregningsdelen, og efterfølgende fået den verificeret hos Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet. 

Den faktiske energibesparelse varierer i sagens natur fra brønd til brønd, men man kan som tommelfingerregel regne med en årlig besparelse på rundt regnet 500KWh per brønd.

bottom of page