top of page

Myresand 

HJ%C3%98R_342_N_2o4_2020%2C_February%2C_
Kritisk fejl8.jpg

Myresand I fjernvarmebrønde er et generelt problem der ses overalt. Sandet fylder efterhånden brøndene og skaber et miljø, der fremmer tæring, vanskeliggør servicering og som danner basis for sætningsskader i omgivelserne.

Vores løsning på problemet består i at vi støber en betonbund, som udstyres med et drænsystem, der kan bortlede vand og samtidig forhindre indtrængende myrer. Kombineret med den isolerende klokke viser erfaringerne at vi kan opnå en dramatisk reduktion, og i mange tilfælde eliminering af problemet, selvfølgelig afhængig af brøndens opbygning, stand og placering i øvrigt.

Ved at lave myresikring i forbindelse med isoleringen kan vi reducere omkostningerne, så investeringen i højere grad står mål med udbyttet.

HJØR_1_N_1o1_2018, October, 08 10_27_60K

Tilsandet brønd

HJØR_1_E_1o3_2018, December, 05 10_14_60

Samme brønd med støbt bund og dræn

HJØR_1_E_3o3_2018, December, 05 10_14_60

Isoleret med stor klokke

HJØR_1_E_1o2_2020, September, 09 10_30_6

18 måneder senere

bottom of page