Myresand 

HJ%C3%98R_342_N_2o4_2020%2C_February%2C_

Myresand I fjernvarmebrønde er et generelt problem der ses overalt. Sandet fylder efterhånden brøndene og skaber et miljø, der fremmer tæring, vanskeliggør servicering og som danner basis for sætningsskader i omgivelserne.

Vores løsning på problemet består i at vi støber en betonbund, som udstyres med et drænsystem, der kan bortlede vand og samtidig forhindre indtrængende myrer. Kombineret med den isolerende klokke viser erfaringerne at vi kan opnå en dramatisk reduktion, og i mange tilfælde eliminering af problemet, selvfølgelig afhængig af brøndens opbygning, stand og placering i øvrigt.

Ved at lave myresikring i forbindelse med isoleringen kan vi reducere omkostningerne, så investeringen i højere grad står mål med udbyttet.

Tilsandet brønd

Isoleret med stor klokke

Samme brønd med støbt bund og dræn

18 måneder senere