top of page

NYHEDER

Vi har medvirket i et nyhedsindslag hos TV2 Nord. Indslaget er en kritik af at energiberegningen for varmetabet er unødvendig besværlig, og dermed fordyrende for et produkt der i helt åbenlyst har en almen samfundsinteresse i at blive støttet. En enklere og mere fair vurdering af den reelle besparelse vil være i alle parters interesse.

Vi vil gerne understrege at på trods af de nuværende regler, og en noget simplificeret problemstilling i indslaget, er det stadigt muligt lave en løsning der både er økonomisk favorabel og samtidig til gavn for klimaet.

Nyhedsinslag med TV2 NORD d. 4. juni 2019

bottom of page