top of page

Velkommen til Kirk Skumteknik

Vi tilbyder en samlet isoleringsløsning til fjernvarmebrønde. Resultatet er ikke bare en markant reduktion i varmetabet på en måde, der i sig selv er økonomisk rentabel, men også en reduktion og på visse områder eliminering af en række problemer omkring drift og vedligehold.

EN TOTALLØSNING DER OMFATTER ALLE TYPER AF BRØNDE I ET GIVENT OMRÅDE EN GANG FOR ALLE

Vi isolerer alle typer af brønde, og sikrer samtidigt effektivt brøndenes komponenter mod fugt og eventuelt indtrængende vand. Derudover vil alle problemer med myresand være stærkt reduceret og i de fleste tilfælde helt elimineret.

DOKUMENTERET ENERGIBESPARELSE

Sidst men ikke mindst bidrager løsningen til at imødekomme Statens Energisparekrav. Vi leverer en samlet opgørelse over besparelsen med billeddokumentation ud fra beregninger foretaget af en uafhængig partner og verificeret af Aalborg Universitet, og vi giver naturligvis fuld garanti på den indberettede energibesparelse.

TIL GAVN OG GLÆDE FOR ALLE

Udover energibesparelsen der i sig selv gør løsningen rentabel er der altså en lang række fordele der samlet set bidrager positivt på en række områder.

  • Større forsyningssikkerhed som følge af længere levetid for brøndens komponenter. Dermed færre driftsforstyrrelser og færre udgifter til reparationer.

  • Bidrager aktivt til Energisparekravet.

  • Større arbejdsglæde for teknikeren der har adgang til en renere brønd fri for myresand, og med mindre anløbne komponenter.

  • Positivt bidrag til miljøet og klimaproblematikken.

  • BILLIGERE OG BEDRE FJERNVARME TIL FORBRUGEREN

bottom of page