Velkommen til Kirk Skumteknik

Vi tilbyder en samlet isoleringsløsning til fjernvarmebrønde. Resultatet er ikke bare en markant reduktion i varmetabet på en måde, der i sig selv er økonomisk rentabel, men også en reduktion og på visse områder eliminering af en række problemer omkring drift og vedligehold.

 

Desuden tilbyder vi en vedligeholdelsesaftale der sikrer at alle brønde regelmæssigt bliver tilset, får motioneret ventiler og undersøges for kritiske fejl. Alt arbejde fotodokumenteres selvfølgeligt og sikrer derved et samlet overblik, men også detaljer om hver enkelt brønds aktuelle tilstand.

EN TOTALLØSNING DER OMFATTER ALLE TYPER AF BRØNDE I ET GIVENT OMRÅDE EN GANG FOR ALLE

Vi isolerer alle typer af brønde, og sikrer samtidigt effektivt brøndenes komponenter mod fugt og eventuelt indtrængende vand. Derudover vil alle problemer med myresand være stærkt reduceret og i de fleste tilfælde helt elimineret.

DOKUMENTERET ENERGIBESPARELSE

Sidst men ikke mindst bidrager løsningen til at imødekomme Statens Energisparekrav. Vi leverer en samlet opgørelse over besparelsen med billeddokumentation ud fra beregninger foretaget af en uafhængig partner og verificeret af Aalborg Universitet, og vi giver naturligvis fuld garanti på den indberettede energibesparelse.

TIL GAVN OG GLÆDE FOR ALLE

Udover energibesparelsen der i sig selv gør løsningen rentabel er der altså en lang række fordele der samlet set bidrager positivt på en række områder.

  • Længere levetid for brønden og dens komponenter. Dermed færre driftsforstyrrelser, færre udgifter til reparationer og større forsyningssikkerhed.

  • Bidrager aktivt til Energisparekravet.

  • Større arbejdsglæde for teknikeren der har adgang til en renere brønd fri for myresand, og med mindre anløbne komponenter.

  • Færre sætningsskader i omgivelserne.

  • Fotodokumentation sikrer strategisk overblik på ledelsesniveau

  • Økonomisk attraktivt på alle niveauer

  • Positivt bidrag til miljøet og klimaproblematikken.

  • Skræddersyet løsning tilpasset lokale behov og ønsker

  • BILLIGERE OG BEDRE FJERNVARME TIL FORBRUGEREN

OM OS

Kirk Skumteknik Aps

Karlskogavej 18

9200 Aalborg SV

 

Tlf: 5388 9080

 

Email: kirkskumteknik@kirkskumteknik.dk

Cvr: 39084473

KONTAKT OS